تغذیه و قلب من


همه ما می دانیم که داشتن تغذیه سالم به چه میزان برای سلامتی قلب و عروق ما مفید است و تقریبا با اصول کلیتغذیه سالم تغذیه سالم هم آشنا هستیم ولی موقع خوردن غذا تازه متوجه می شویم که به چه میزان بین دانستن و عمل به آن فاصله است. در این نوشتار قصد داریم اطلاعات و امکاناتی ارایه کنیم که دانستن و داشتن آنها می تواند به رعایت اصول تغذیه در طول زندگی روزمره به ما کمک کند. شما با هر انگیزه ای که داشته باشید، مانند کاهش وزن، داشتن سلامت قلب و عروق وحتی احساس بهتر از شرایط خود، می توانید از این اطلاعات و امکانات بهره مند شوید.