داروخانه قلبجستجو

برای پیدا کردن یک دارو و مطالب مرتبط با آن، می توانید نام آن را در باکس زیر جستجو نمایید:

آملودیپین

آملودیپین

آشنایی با آملودیپین، مکانیسم اثر و عوارض آن در بدن