خواب و بویژه خواب شبانه ارتباطط بسیار مستقیمی با بیماریهای قلبی دارد. شاید علت اصلی ارتباط بین خواب و بیماریهای قلبی به سیستم عصبی خودکار بدن مربوط باشد که با هر دو مورد خواب و قلب رابطه تنگاتنگی دارد. 

اخیراً در یک مطالعه متاآنالیز که در انجمن قلب آمریکا انجام شده و منتشر شده است، مشخص شده که کم خوابی و بی خوابی می تواند با افزایش خطر سکته قلبی به ویژه در افراد مسن و در خانمها همراه باشد.

یکی از دلایل عنوان شده در این مطالعه برای افزایش خطر بروز سکته های قلبی در افراد با اختلالات خواب، افزایش سطح کورتیزول خون است. هورمون کورتیزول که در افراد بد خواب و کم خواب آزاد می شود با افزایش آتروسکلروز و بیماریهای قلبی همراه است. 

جالب است که هرچه میزان کم خوابی بیشتر باشد، خطر بیماری قلبی هم بیشتر افزایش می یابد و بین میزان کم خوابی با بروز بیماری قلبی ارتباط مستقیمی وجود دارد. نکته مهم اینکه زیاد بودن خواب هم با افزایش بیماریهای قلبی همراه است و شاید این خطر از کم خوابی هم بیشتر باشد.


برای انجام این متاآنالیز از اطلاعات بدست آمده از نتایج ۹ مطالعه قبلی استفاده شده است. در مجموع این مطالعات نزدیک به یک میلیون و یکصدهزار نفر از نظر اختلالات و بیماریهای خواب، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند. هدف اصلی بررسی میزان بروز سکته قلبی در افراد مورد مطالعه بود.

نتیجه اصلی این تحقیق این بود که افراد با کم خوابی در معرض افزایش خطر بروز سکته های قلبی هستند.

بیشترین ارتباط با بروز سکته های قلبی در افرادی مشاهده شد که ۵ ساعت یا کمتر در طول شبانروز خوابیده بودند. افرادی که کمتر از ۵ ساعت خوابیده بودند، به میزان دو برابر افرادی که ۷ ساعت در شبانروز خوابیده بودند، دچار حملات قلبی شده بودند.

نکته جالب افزایش خطر سکته قلبی با خواب بیش از حد است. افرادی که ۹ ساعت یا بیشتر در طول شبانروز خوابیده بودند، بیشتر از افرادی که ۶ ساعت یا کمتر در طول روز خوابیده بودند، دچار حمله قلبی شده بودند. در این مطالعه خطر خواب بیشتر از نیاز بدن برای بروز سکته قلبی به مراتب بیشتر از خواب کم بود.

هر دوی خواب کم و خواب بیش از حدّ، می توانند خطر بروز سکته قلبی را افزایش دهند.


اگرچه میزان خطر بیماری قلبی در افراد با کم خوابی و پرخوابی در همه گروههای سنی وجود دارد ولی مشخص شد که این خطر در افراد بالای ۶۵ سال به مراتب بیشتر از بقیه است.

همچنین اگرچه افزایش خطر سکته قلبی در مردان و زنان هر دو وجود دارد ولی میزان افزایش خطر سکته قلبی در زنان بیشتر از مردان است.


برطبق یافته های این مطالعه و چندین مطالعه مشابه با این تحقیق، خواب مناسب و به موقع یکی از عوامل مهم در سلامت قلب و عروق است. اختلال در خواب بصورت اشکال در شروع خواب، اشکال در ادامه خواب و نداشتن خواب ممتد، تعداد ساعات کم خواب و همچنین خوابیدن بیش از ۹ ساعت در شبانروز می تواند موجب افزایش سکته های قلبی شود.

البته علاوه از بروز سکته های قلبی، تپش قلب و دردهای غیراختصاصی قلبی و قفسه سینه در این افراد هم افزایش یافته است.

لذا داشتن خواب مناسب، خوابیدن از ابتدای شب و داشتن زمان خواب بین ۶ ت ۸ ساعت در شبانروز می تواند در حفظ سلامت قلب و عروق مفید باشد.