تست ورزش


تست ورزشتست ورزش (یا تست تحمل ورزش) قلب ، برای بررسی پاسخ قلب و بدن به فعالیت بدنی است که در یک شراط کنترل شده انجام می شود. این تست به وسیله تردمیل یا دوچرخه ثابت و بیشتر برای تشخیص تنگی عروق کرونر قلب مورد استفاده قرار می گیرد.

این تست برای ارزیابی سلامت سیستم قلب و عروق به کار می رود. کارکرد قلب و عروق در حالت استراحت و پایه اندازه گیری شده و با اعداد و شرایط به دست آمده در حداکثر میزان ورزش مقایسه می شود. اگرچه بیشترین کاربرد این تست برای تشخیص انسداد عروق کرونر قلب است ولی برای بررسی سلامت قلب در بیماری های دیگری مانند نارسایی قلب ، بیماری های دریچه ای قلب ، تنگی عروق پا و پاسخ به درمان بیماری های قلبی هم می توان ار آن استفاده نمود.